Schaapskooi

Vrijdag, 25 september 2020

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

140 jaar Zang- en toneelvereniging Harmonie

140 jaar Zang- en toneelvereniging Harmonie
Redactie: Redactie Schaapskooi

WELSUM- De Welsumse Zang- en toneelvereniging Harmonie verkeert dit hele jaar in feeststemming. De vereniging is in 1879 opgericht door de befaamde hoofdonderwijzer meester Glas. Omdat de exacte oprichtingsdatum niet meer bekend is, maar het oprichtingsjaar wel, is het in Welsum een normale zaak om dan het hele jaar feest te vieren. Natuurlijk wordt er wel toegewerkt naar een apotheose, die op vrijdag 6 september plaats zal vinden tijdens een extra feestelijke viering.

Harmonie heeft in Welsum vanaf de oprichting een cruciale rol in de gemeenschap gespeeld. In periodes van crisis of oorlog was het samen bezig zijn, zingen en/of toneelstukken repeteren, een houvast voor de mensen en een moment om de sores van alle dag achter zich te laten. Na de Duitse bezetting in WO II en het toenmalige verbod op alle culturele uitingen werd al snel weer een uitvoering gerealiseerd in café De Engel. De oude Kozakkenlinde is de enig overgebleven herinnering aan dat café en de vele evenementen op dat buitendijkse terrein. Tijdens de naoorlogse periode vond een fusie plaats met het andere koor “Blijde Stemmen” in 1979. Henk Ordelman heeft in die periode een nadrukkelijk stempel op de vereniging gezet. Hij was in die tijd vele, vele jaren bestuurslid van Harmonie, waarvan 40 jaar voorzitter. De voorzittershamer is onlangs overgenomen door Evert Bredenoord. Maar zoals Minie van der Horst het verwoord, ‘Henk is één en al Harmonie en Harmonie is Henk’. Een andere vaste waarde in het gezelschap wordt gevormd door de grimeafdeling, die al sinds jaar en dag wordt verzorgd door de zelfde grimeafdeling uit Deventer. En last, but not least, zoals je bij bijna alle verenigingen op dit terrein ziet, de leden zijn bijzonder trouw. Dat is niet zo verwonderlijk, want dirigente Carien Duursma en pianiste Hanna Koetsier houden de sfeer er goed in. De invulling van de uiteindelijke feestelijke viering op 6 september is strikt geheim, toch wilden enkele leden van Harmonie wel kwijt dat niet alleen een breed beroep op diverse Welsummers zal worden gedaan om mee te werken aan de uiteindelijke viering van het 140-jarig bestaan, ook een keur aan BW-ers (Bekende Welsummers) zoals Sabine Uitslag, Rob Wagenvoort en Janneke Spruit zal zich inzetten om van de feestelijke viering een bijzondere happening te maken.