<< Ga terug

Afspraken over uitbreidingsplannen VMI

Afspraken over uitbreidingsplannen VMI

EPE- Het afgelopen jaar hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen VMI, gemeente en de provincie Gelderland over de Totaalvisie voor de ontwikkeling van VMI. In deze gesprekken zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van de bedrijfslocatie, over natuurcompensatie, de aanleg van een nieuwe weg tussen de Ledderweg en het kruispunt N309 - De Meent en over het proces, verantwoordelijkheden en de kostenverdeling. Deze afspraken zijn vastgelegd in een aantal overeenkomsten die begin februari getekend gaan worden door de gemeente, provincie en VMI. Deze overeenkomsten vormen de basis voor de uitvoering van de Totaalvisie die in 2014 is opgesteld. Na ondertekening van deze overeenkomsten kan de bestemmingsplanprocedure gestart worden. Dit gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 gebeuren. Er wordt dan een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Inwoners kunnen het plan bestuderen, vragen stellen, suggesties voor aanpassingen doen en eventueel zienswijzen indienen. De stappen daarna zijn afhankelijk van of en hoe snel het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. VMI is een toonaangevend internationaal bedrijf en is wereldmarktleider op het gebied van ontwikkeling en bouw van productielijnen voor met name de autobandenindustrie. De afgelopen jaren is het bedrijf flink gegroeid. Ook voor de komende jaren verwacht VMI een sterke groei. Daarom heeft VMI de gemeente gevraagd om mee te werken aan de uitbreiding van hun locatie met ca. zes hectare. De gemeente Epe kan hiermee instemmen, onder de voorwaarden dat VMI ook zes hectare aan nieuwe natuur aanplant en de uitbreiding landschappelijk inpast. Door de nieuw aan te leggen openbare weg tussen de Ledderweg en de N309, ter hoogte van de bestaande rotonde, krijgt VMI een directe aansluiting op de provinciale weg N309. De provincie Gelderland past het kruispunt N309/De Meent aan: van een drie-armig kruispunt met rotonde, naar een vierarmig kruispunt met verkeerslichten en OV-haltes. De vierde arm is een nieuwe, gemeentelijke verbindingsweg tussen de provinciale N309 en de gemeentelijke Ledderweg. Ook Zuuk wordt door de aanleg van de verbindingsweg beter ontsloten. De rotonde in de N309 wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Daarnaast komen er langs de N309 bushaltes voor lijn 202 tussen Zwolle en Apeldoorn.



Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op Schaapskooi

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.



Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement