Schaapskooi

Vrijdag, 3 juli 2020

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

B&W Heerde positief over (verblijfs)recreatieve initiatieven

B&W Heerde positief over (verblijfs)recreatieve initiatieven
Redactie: Redactie Schaapskooi

HEERDE- Het college van B&W van Heerde staat positief tegenover twee verschillende (verblijfs)recreatieve initiatieven binnen de gemeentegrens van Heerde. Het college is blij met de initiatieven, omdat dit een positief effect kan hebben op de economische en recreatieve positie van Heerde. De initiatieven passen ook binnen de ambities die het college van B&W in haar coalitieakkoord heeft uitgesproken. Door de positieve grondhouding kunnen de initiatiefnemers hun plannen verder ontwikkelen. Voor de locatie aan de Ossenbergweg, in de driehoek A50, Kamperweg en het Heerderstrand, is het de bedoeling om het recreatieve concept ‘VeluweParc’ te ontwikkelen. Het gaat hier om een regionaal recreatieconcept van outdoor-activiteiten. Dit bevat onder meer een activiteitenhal voor bijvoorbeeld wandklimmen, diverse voorzieningen voor outdoor activiteiten en een hotel-restaurant. Kern voor dit plan is de vorming van een netwerk van lokale, regionale en landelijke ondernemers van diverse aard en omvang. Ze kunnen in het netwerk participeren door hun diensten en producten aan te bieden in bijvoorbeeld arrangementen of de toelevering van producten. Het college staat positief tegenover dit plan, omdat het goed past in de Structuurvisie en prima aansluit bij Cittaslow, maar ziet ook dat het ingewikkeld kan worden vanwege de natuurwaarden zoals vastgelegd in Natura2000. Het andere initiatief is de bouw van een hotel bij de afslag Heerde-Zuid, naast het transferium. Het gaat hier om een initiatief van Gr8 Real Estate. Hun concept betreft een totaalconcept, waarbij een hotel met 3-sterren faciliteiten wordt gecombineerd met hotel gerelateerde functies, zoals horeca (van bekende horecaketens), een casino en een fitnesscentrum. Ook wordt gekeken naar de mogelijk voor een ‘EnergyHub’ (een tankstation gespecialiseerd in duurzame brandstoffen). Om dit te realiseren, is nog wel een aanpassing nodig van het huidige bestemmingsplan, omdat die geen ruimte biedt voor de ‘niet-horeca’ faciliteiten, maar ook is het plan qua bouwoppervlak en –hoogte groter dan momenteel is toegestaan. Het college heeft een positieve grondhouding ingenomen over dit plan, en ziet het als een mooie ontwikkeling die planologisch goed te realiseren lijkt. Het college van B&W ziet de ontwikkelingen als een goede stap voor Heerde. De plannen bieden mooie kansen voor de economische en recreatieve groei van de gemeente. Nu het college een positieve grondhouding heeft ingenomen, kunnen de initiatiefnemers de plannen verder ontwikkelen in overleg met de gemeente, en kan worden onderzocht of aan de randvoorwaarden (zoals het wijzigen van het bestemmingsplan of inpassing in Natura2000) kan worden voldaan. Pas daarna is duidelijk of er ook daadwerkelijk uitvoering aan de plannen kan worden gegeven.