Schaapskooi

Zaterdag, 4 juli 2020

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

Dorpsraad wil gebiedsagenda voor Wapenveld

Dorpsraad wil gebiedsagenda voor Wapenveld
Redactie: Redactie Schaapskooi

WAPENVELD – De Dorpsraad werkt aan de uitvoering van een nieuw onderzoek naar de leefbaarheid in het dorp met als doel te komen tot een gebiedsagenda voor de komende jaren. Het onderzoek moet leiden tot een verdieping van het dorpsplan dat sinds 2011 de leidraad is voor het handelen van de Dorpsraad. “Het dorpsplan is in 2011 gemaakt op initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) door een dorpswerkgroep van 15 personen in samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen (VKK). Voor de uitvoering is vervolgens begin 2012 de stichting Dorpsraad opgericht. Inmiddels is een groot aantal zaken uit het dorpsplan uitgevoerd”, vertelt voorzitter Johan Horst. Basis was de inbreng vanuit de bevolking en de inwoners leverden op een dorpsavond meer dan 600 post-its met ideeën en suggesties in. Leidend motto voor de ontwikkeling van Wapenveld werd de slogan 'Wij wonen waar anderen op vakantie gaan”. Tot de aansprekende zaken die zijn uitgevoerd behoren onder meer de herinrichting en vergroening van het centrum Wapenveld, de versterking van infrastructuur voor recreatie en toerisme, de inmiddels succesvolle pilot gemeenschapsvoorziening Hof van Cramer, de uitbreiding van verblijfsrecreatie, de ontwikkeling van de locatie het Zwarte Paard en het vakantieoord Ennerveld. Natuurlijk zijn er ook zaken blijven liggen. “We hebben samen met de SRW en Ondernemersvereniging veel tijd gestoken in het bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal. Volgens ons nog steeds een gemiste kans. En we zijn nog steeds nauw betrokken bij de verplaatsing van de Hof van Cramer naar een mogelijk brede centrumvoorziening. Dat proces verliep erg stroef maar is nog steeds gaande”, meldt Horst.

Toekomst

Het bestuur, dat de afgelopen tijd is uitgebreid met Hetty Schoonhoven, Robin Visser, Gerbrand van der Horst en Joshua van Diepen, heeft zich nu beraden op de toekomst. “We willen meer zijn dan een actiegroep die aan de bel trekt bij misstanden. Dat doen we ook wel, zoals bij overlast door hondenpoep, gevaarlijke stoepranden of de wilde zwijnen. Maar onze basis moet zijn de zaken die de bevolking zelf belangrijk vindt. Dan kun je beleid maken en dienstbaar zijn aan Wapenveld”, is de visie van het bestuur. Vandaar dat men het bureau Keizers & Visser heeft benaderd. Dat heeft het voorstel gedaan om aan de hand van interviews en de vorming van overleggroepen, te komen tot een gebiedsagenda Wapenveld. “Opzet is een concreet en haalbaar plan voor de komende tien jaar met de maatregelen die nodig zijn om die doelen te bereiken”, vat Johan Horst samen. Overleg met de gemeente over dit onderzoek is nog gaande, door verschillende partners is al financiële steun toegezegd. Wat de Dorpsraad betreft wordt het onderwerp 'wonen' een belangrijk item. “We zijn blij dat het nieuwe college een inventarisatie wil maken van in- en uitbreidingslocaties. Ook wil het gemeentebestuur komen tot een convenant waarin afspraken worden vastgelegd. De afgelopen jaren hebben we samen met de gemeente veel ervaring opgedaan met burgerparticipatie en op die voet willen we graag verder”, aldus voorzitter Horst. Foto; De herinrichting en vergroening van het centrum van Wapenveld is één van de aansprekende zaken uit het Dorpsplan die zijn uitgevoerd.