Schaapskooi

Dinsdag, 31 maart 2020

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

Eén dagje Schaveren levert 400 soorten op

Eén dagje Schaveren levert 400 soorten op
Redactie: Redactie Schaapskooi

EPE– Nog onwetend van het plan van de gemeente Epe om een natuurbegraafplaats in te richten op de Woesterberg bij Emst, koos de KNNV vereniging voor veldbiologie Epe-Heerde in 2016 het gebied Schaveren uit als onderzoeksgebied. Dat de KNNV een van de partijen was, die bijdroeg aan het afblazen van het plan, dankte zij aan de feitenkennis die zij over de Woesterberg (onderdeel van Schaveren) kon aandragen. Al doen de diverse werkgroepen binnen de KNNV Epe-Heerde afzonderlijk al meer dan een jaar natuurwaarnemingen in het gebied, tijdens de jaarlijkse 1000-soortendag doen zij dat tegelijk, in anderhalve dag. Vrijdagavond 5 mei werden vleermuizen, uilen en nachtvlinders en andere nachtdieren gespot, verspreid over de daarop volgende zaterdag trokken de KNNV-ers en enkele geïnteresseerde Schaverenbewoners er op uit om te zoeken en te kijken naar vogels, planten, insecten en paddenstoelen. Hotspots in het gebied waren de Woesterberg en de retentievijvers aan de Oranjeweg. Op de Woesterberg werd ook de bodem op enkele plaatsen onderzocht. De deelnemers besloten hun geslaagde dag onder stralende omstandigheden met een gezellige nazit op de centrale locatie van de familie Verstraate aan de Woesterbergweg. Alle waarnemingen zijn nauwkeurig genoteerd. Tijdens de 1000-soortendag telden de groepen waarnemers bijna vierhonderd soorten. De waarnemingen worden gevoegd bij de tellingen die al eerder zijn gedaan en die nog zullen volgen, in wisselende jaargetijden en over het gehele gebied Schaveren. Het onderzoek resulteert uiteindelijk in 2018 in een rapportage van alle bevindingen. Dat rapport geeft dan tevens een beeld van wat er in de afgelopen drie decennia in de natuur van Schaveren is veranderd. Dertig jaar geleden publiceerde KNNV Epe-Heerde ook de onderzoeksresultaten van dat gebied.