Schaapskooi

Woensdag, 3 juni 2020

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

Entree naar Vaassen centrum veiliger en aantrekkelijker

Entree naar Vaassen centrum veiliger en aantrekkelijkerEntree naar Vaassen centrum veiliger en aantrekkelijker
Redactie: Redactie Schaapskooi

VAASSEN- De gemeente Epe gaat in Vaassen het gedeelte van de Dorpsstraat en Apeldoornseweg, vanaf de Kosterstraat tot de Laan van Fasna, opnieuw inrichten. Het college van B&W heeft het ontwerpplan hiervoor vastgesteld. Vertegenwoordigers van winkeliers, bedrijven en aanwonenden hebben een klankbordgroep gevormd en gezamenlijk is het plan tot stand gekomen. “Samen met deze klankbordgroep zijn we gestart met een buurtwandeling en we eindigen deze wandeling straks met een aantrekkelijke, verkeersveiliger en toekomstbestendige entree. Dit plan zorgt ook voor een aantrekkelijk winkelgebied tussen de Stationsstraat en de Kosterstraat”, aldus wethouder Robert Scholten. De Apeldoornseweg is verouderd en er zijn onder andere klachten over hoge snelheden van het verkeer en oncomfortabele fietspaden en –oversteken. In de nieuwe situatie wordt de Apeldoornseweg voorzien van brede voet- en fietspaden. De rijbaan wordt versmald en er komen veilige fietsoversteken op de kruispunten. Er komt een nieuwe fietsverbinding vanaf de Apeldoornseweg naar de wijk Vulcanus. In het winkelgebied wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km/uur. Het kruispunt met de Kosterstraat is voor veel weggebruikers nu onduidelijk en wordt vervangen door een kruispuntplateau. Hiermee is de voorrangsituatie voor iedereen helder en wordt het voor fietsers comfortabeler om vanuit de Dorpsstraat (noord) de Kosterstraat op te rijden. De Dorpsstraat en de Apeldoornseweg krijgen een prachtige groenstructuur. Mooie lindes, haagbeuken en voorjaarsbloeiende bollen. Als boomsoort in de middenbermen is voor Vleugelnoot gekozen. De weg wordt hierdoor visueel vernauwd, waardoor het een remmende werking op het verkeer heeft. De bestaande riolering op het deel tussen de Dorpsche Beek en de Laan van Fasna wordt vervangen. Het deel van de riolering tussen de Kosterstraat en de Dorpsche Beek wordt van binnenuit gerenoveerd. De bestaande duiker van de Dorpsche Beek wordt vervangen door een nieuwe duiker met een brugleuning. Vanaf mei wordt gestart met de aanleg van de fietsverbinding tussen de Apeldoornseweg en de wijk Vulcanus. Dan wordt ook gestart met de aanleg van het asfaltplateau op het kruispunt Dorpsstraat – Kosterstraat - Marijkeweg. Vanaf september 2019 vinden de andere werkzaamheden plaats. Er worden passende maatregelen genomen om de bedrijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor het personeel en logistiek verkeer. U kunt het vastgestelde ontwerpplan vanaf woensdag 8 mei 2019 bekijken op de website www.epe.nl. Een exemplaar van het ontwerp ligt tevens ter inzage bij de publiekswinkel van de gemeente Epe.