Schaapskooi

Donderdag, 9 juli 2020

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

Erepenning voor ‘Dorpshuisman’ Fré Hogenbirk

Erepenning voor ‘Dorpshuisman’ Fré HogenbirkErepenning voor ‘Dorpshuisman’ Fré Hogenbirk
Redactie: Redactie Schaapskooi

HEERDE- Fré Hogenbirk heeft donderdagavond de zilveren Erepenning van de gemeente Heerde ontvangen. Hij kreeg deze uit handen van burgemeester Koops - Scheele, tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de ‘Vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een dorpshuis te Heerde’. Het college van B&W van Heerde heeft besloten om de erepenning uit te reiken aan de heer Hogenbirk voor zijn bijzondere verdiensten voor de gemeente Heerde, in het bijzonder voor het Dorpshuis. Al sinds 1993 is hij hierbij betrokken. In dat jaar heeft hij een doorlichting van het Dorpshuis uitgevoerd en is met belangrijke aanbevelingen gekomen. Van 1994 tot en met 2003 was hij voorzitter van het Dorpshuis en heeft hij onder meer het geld bij elkaar gebracht om een renovatie van de foyer en de grote zaal uit te kunnen voeren. Vanaf 2011 was hij bij het Dorpshuis betrokken in de periode dat het oude Dorpshuis werd verkocht en de vereniging een nieuw onderdak vond in De Heerd. Hij heeft een heel belangrijke hand gehad in de inrichting door het geld hiervoor bij elkaar te brengen uit private en publieke bronnen. Verder wist hij koning Willem Alexander naar Heerde te halen voor de opening van De Heerd. Sinds 2018 is hij penningmeester van het nieuwe Dorpshuisbestuur. Daarnaast is Fré Hogenbirk al jarenlang één van de drijvende krachten achter het theaterprogramma en de promotie daarvan. De Erepenning wordt toegekend aan personen die wegens uitzonderlijke verrichtingen speciale uitstraling geven aan de gemeente Heerde en/of bijdragen aan de promotie en/of het imago van de gemeente Heerde. De penning, aan een lint in de kleuren van de Heerder vlag, wordt ook uitgereikt aan mensen die 25 jaar of langer in het gemeentebestuur hebben gediend.