<< Ga terug

Inloop verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal

Inloop verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal

HATTEM/WAPENVELD- Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan de voorbereiding om de IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal te verbeteren. Het gaat om de dijk tussen keersluis het Bastion in Hattem en het Kloosterbos in Wapenveld. Volgens de nieuwe normen van het Rijk is de dijk op sommige plekken niet hoog genoeg en op andere plekken niet stabiel genoeg. Op woensdagochtend 10 juli tussen 8.30 en 12.30 uur en tussen 18.00 en 21.00 uur in molen de Vlijt, Groteweg 54 in Wapenveld, kunnen bewoners en andere belanghebbenden meer informatie krijgen over de plannen. Er is dan de mogelijkheid om vragen te stellen aan omgevingsmanager Lisette Dam. De IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal voldoet niet meer aan de nieuwe normen van het Rijk. Waterschap Vallei en Veluwe heeft het afgelopen jaar samen met bewoners en belanghebbenden in kaart gebracht hoe we ervoor kunnen zorgen dat de dijk weer voldoet aan de normen. Dit heeft geresulteerd in een voorkeursalternatief: een maatwerk oplossing waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de kwaliteiten van het gebied, de belangen van eigenaren en met de kosten. Het waterschap is nu bezig de plannen verder uit te werken. Waterschap Vallei en Veluwe voert dit project uit in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo