Schaapskooi

Woensdag, 3 juni 2020

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

Landschapsimpuls Emst-Vaassen

Landschapsimpuls Emst-Vaassen
Redactie: Redactie Schaapskooi

EMST- De gemeente Epe is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente is dan ook blij dat zij met het project ‘Landschapsversterking Emst-Vaassen’ dit kostbare landschap verder kan versterken. In samenwerking met Emster Belang en Stichting Landschapsbeheer Gelderland kunnen inwoners hun erf en grond met subsidie landschappelijk verbeteren. Op dinsdag 4 juni wordt speciaal voor dit project een informatieavond georganiseerd in De Hezebrink, Dominee van Rhijnstraat 69 in Emst. Aanvang: 20.00 uur. Voorwaarde voor de subsidie is dat uw perceel minstens 1 hectare groot is, zodat er 15 hoogstamfruitbomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are andere beplanting aangelegd kan worden. Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner vervolgens een vrijblijvend bezoek van een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Deze korting is mogelijk vanwege subsidie van de gemeente Epe en provincie Gelderland. Het doel van het project is om het erf en de gronden daaromheen te verfraaien met streekeigen landschappelijk passende beplanting. Denk daarbij aan enkele solitaire bomen, elzensingels, struweelhagen, knotbomen, hoogstamfruitbomen of vogelbosjes. Natuurlijk is een combinatie van deze opties ook mogelijk. Op die manier sluiten het erf en het omliggende landschap op elkaar aan. Vogels en andere dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen. Tijdens de informatieavond op 4 juni krijgt u meer informatie over het project en is het mogelijk om u direct aan te melden. Programma: 19.45 uur Inloop met koffie en thee; 20.00 uur Welkom door Emster Belang; 20.05 uur Opening door ambtenaar gemeente Epe; 20.15 uur Informatie over het beplantingsproject ‘Landschapsversterking Emst-Vaassen’ door Eward Timmerman (SLG); 21.15 uur Vragen en aanmelden project; 21.45 uur afsluiting. Inwoners die niet in de gelegenheid zijn om de informatieavond te bezoeken maar wel interesse hebben, kunnen contact opnemen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Eward Timmerman, tel. 026-3537444. Vrijblijvend inschrijven is mogelijk via: www.landschapsbeheergelderland.nl.