<< Ga terug

Ledenvergadering hengelaarsvereniging Ontspanning

Ledenvergadering hengelaarsvereniging Ontspanning

EPE- De hengelaarsvereniging ‘Ontspanning’ Vaassen Epe hield op dinsdag 14 maart haar algemene ledenvergadering in het Koetshuis in Vaassen. De vergadering werd weer zoals het de laatste jaren de gewoonte is door veel leden bezocht. Voorzitter Jan van Werven sprak bij het welkom daar zijn vreugde over uit. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde. De gebruikelijke jaarverslagen van de secretaris, penningmeester en wedstrijdcommissie worden nog steeds in de traditie voorgelezen. Hierop kwamen uit de vergadering geen op- of aanmerkingen. Het eigen viswater van “Ontspanning” staat meestal centraal tijdens de ledenvergadering, zo ook dit jaar. Ook in 2016 zijn de controles bij de Cannenburch weer uitgevoerd door BOA Rein van Vemde. Hiernaast heeft ook Sabine Peelen regelmatig bij de Cannenburch gecontroleerd. Eind 2016 is er door HVO voorn en karper besteld om de visstand in de vijvers van de Cannenburch te verbeteren. Uit de laatste evaluatie die het bestuur met Geldersch Landschap & Kasteelen heeft gehad is naar voren gekomen dat men de aanwezigheid van hengelaars met compleet ontbloot bovenlijf in het kasteelpark als storend ervaart. Het bestuur heeft de leden van de vereniging gevraagd hier rekening mee te houden. Ook vraagt het bestuur de vissers hun afval mee te nemen naar huis en dit niet in, of zelfs naast, de vuilnisbakken in het park achter te laten. Net als in het voorgaande jaar is HVO in 2016 doorgegaan met de verkoop van dagkaarten voor het vissen in de vijvers van de Cannenburch. Deze dagkaarten zijn ook in 2017 weer te koop bij de Welkoop in Vaassen en zijn hoofdzakelijk bestemd voor vakantiegangers. De jaarvergadering wordt ook gebruikt om de bekers uit te reiken van de viscompetitie 2016. Voorzitter Jan van Werven en wedstrijdsecretaris Jan Schepers handelden dit af. Prijswinnaars: poule A: J. Pelgrim met 144 punten, A. Bosman met 133 punten, J. Schepers met 129 punten. Poule B: G. Buitenhuis met 139 punten, W.J. Stegeman met 130 punten, J. van Mossel met 129 punten. Herfstcup: D. de Wilde met 142 punten, A. Braakman met 130 punten, J. Pelgrim met 128 punten. De grootste vis werd in 2016 gevangen door Jan Schepers uit Vaassen. Een barbeel van 73 cm lang en maar liefst 3,6kg zwaar. De bestuursverkiezing werden afgehandeld. Bestuurslid Rinie Berkhoff was volgens schema aftredend. Hij stelde zich herkiesbaar en werden door de aanwezigen bij acclamatie herkozen. De aanwezigen werden door Jan van Werven gewezen op de vacante posities in het bestuur van HVO. Voor meer informatie: www.hvo-vaassen-epe.nl.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo