Schaapskooi

Zondag, 20 september 2020

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

Prestatieovereenkomsten over wonen

Prestatieovereenkomsten over wonen
Advertorial

EPE/HEERDE/HATTEM- Jaarlijks sluiten Triada en Huurdersraad prestatieovereenkomsten met de drie gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Op maandag 10 december vond de ondertekening plaats op het kantoor van Triada. In deze overeenkomsten staat wat de partijen met elkaar afspreken op het gebied van wonen. Het betreft afspraken over wonen in de komende vier jaar, per gemeente. De afspraken worden jaarlijks opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

Een belangrijke uitdaging waar de partijen voor staan is dat de vraag naar sociale huurwoningen snel stijgt. Belangrijke factoren zijn dat mensen ouder worden, langer zelfstandig blijven wonen en huishoudens kleiner worden. Ook is er een grotere instroom van bijzondere doelgroepen. Zij willen aan de toenemende vraag zo goed mogelijk tegemoet komen. Daarvoor moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid goed invullen.

Prestatieafspraken op het gebied van wonen gaan over:

Beschikbaarheid: hoeveel woningen in de sociale huursector zijn er nodig in de gemeente? Betaalbaarheid: wat mag de prijs van die woningen zijn? Kwaliteit: wat moet de kwaliteit van de woningen zijn? En wat gebeurt er op het gebied van energiemaatregelen? Toegankelijkheid: zijn er geschikte woningen voor verschillende doelgroepen? Bijzondere doelgroepen: hoeveel woningen zijn er nodig voor bijzondere doelgroepen? Verantwoordelijkheid: Waar kunnen partijen elkaar op aanspreken? Samenwerking: Hoe geven de betrokken partijen invulling aan hun samenwerking en hoe zorgen zij er samen voor dat de doelen bereikt worden?

De gemeenten, Triada en de Huurdersraad werken samen met als doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen voor huurders. De samenwerking is gebaseerd op wederzijdse inspanningen, vertrouwen en aanspreekbaarheid. De afspraken in de overeenkomsten zijn een weergave van wederzijdse ambities, inspannings- en waar mogelijk resultaatverplichtingen.