Schaapskooi

Zaterdag, 15 augustus 2020

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

Prestatieovereenkomsten over wonen

Prestatieovereenkomsten over wonen
Redactie: Redactie Schaapskooi

HATTEM/HEERDE/EPE- Op 4 december sloten Triada en de Huurdersraad prestatie-overeenkomsten met de drie gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Hierin staan de afspraken op het gebied van wonen. Er staat bijvoorbeeld in hoeveel woningen in de sociale huursector er nodig zijn in een gemeente. En wat de prijs van die woningen mag zijn. Er zijn afspraken over de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. En over hoe de huurwoningen verdeeld moeten worden. Maar we maken bijvoorbeeld ook afspraken die helpen om zorgcliënten zelfstandig te laten wonen. In het licht van de wooncrisis zijn deze overeenkomsten heel belangrijk. De woningnood is hard aan het stijgen. Huurdersraad, gemeenten en Triada doen samen wat ze kunnen om daar oplossingen voor te vinden. Zij maken samen deze afspraken en houden elkaar daar aan. Directeur-bestuurder van Triada, Harrie van de Ven: “Wij zijn ervan overtuigd dat huurders en woningzoekenden hier echt wat aan hebben. Om aan de dringende vraag naar woonruimte tegemoet te kunnen komen, moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid optimaal invullen.” Johan Brouwer, voorzitter van de Huurdersraad, voegt daaraan toe: “Wij zien dat de noodzaak tot samenwerking groot is. Wij zijn in gesprek met gemeenten, bijvoorbeeld over voldoende betaalbare huisvesting. Daar ligt niet alleen een taak voor de Huurdersraad en de corporatie; de gemeenten hebben ook een rol.” De Huurdersraad, gemeenten en Triada werken samen met als doel dat huurders betaalbaar, duurzaam en prettig kunnen wonen. De volledige afspraken staan in de prestatie-overeenkomsten. Op www.triada.nl kan iedereen die afspraken inzien.