<< Ga terug

Raad Hattem reserveert meer ruimte voor inwoners op agenda raadscommissies

Raad Hattem reserveert meer ruimte voor inwoners op agenda raadscommissies

HATTEM- ‘Zeg het maar’. Onder deze noemer nodigen raads- en commissieleden inwoners van Hattem van harte uit in de commissievergaderingen een bijdrage te leveren over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Deze nieuwe mogelijkheid past in het streven van de gemeenteraad naar meer betrokkenheid van en bij de inwoners van Hattem. Want hoe meer inzicht raadsleden hebben in wat er speelt in de stad, hoe beter zij hun werk kunnen doen. In 2015 is hiervoor de vergaderstructuur al gewijzigd. Onlangs is deze geëvalueerd. Het nog meer ruimte bieden aan inwoners van Hattem is hierbij als een van de actiepunten naar voren gekomen. Dit heeft onder meer geresulteerd in ‘Zeg het maar’. Als mensen gebruik willen maken van het agendapunt ‘Zeg het maar’, moeten ze rekening houden met enkele spelregels: Geef bij de raadsgriffier kort de inhoud en reden van de bijdrage aan (via e-mail: griffie@hattem.nl); De griffier bespreekt het verzoek met de agendacommissie van de raad en laat zo spoedig mogelijk weten of en voor welke commissie (Sociale zaken of Algemene en Ruimtelijke zaken) de aanvrager uitgenodigd wordt; Bijdragen mogen niet commercieel of politiek van aard zijn en niet kwetsend of discriminerend voor anderen; De bijdrage mag niet langer dan 10 minuten duren. Het was al mogelijk om tijdens de commissievergaderingen aan tafel mee te praten over een onderwerp dat op de agenda staat. Uiteraard blijft deze mogelijkheid bestaan. Mensen die willen meepraten, wordt verzocht dit van tevoren aan te geven bij de raadsgriffier (via e-mail: griffie@hattem.nl). Ter plekke kan ook. De voorzitter nodigt uit aan tafel. Een formele inspraakreactie geven op een agenda-onderwerp kan ook nog steeds. De voorzitter zal aan het begin van de behandeling van het punt vragen de inspraakbijdrage van max. 5 minuten te doen. Mensen die willen inspreken wordt eveneens verzocht dit vooraf te melden bij de griffier via de mail. Ter plekke kan ook. Formeel inspreken op een agendapunt kan zowel in een commissie- als raadsvergadering. Op www.hattem.nl/gemeenteraad staan de data van de raads- en commissievergaderingen. De bijbehorende agenda’s worden ruim een week voor aanvang van de vergadering geplaatst.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo