<< Ga terug

Realisering vakantiepark Ennerveld dichterbij

Realisering vakantiepark Ennerveld dichterbij


WAPENVELD- Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens een vergunning te verlenen voor het realiseren van vakantiepark Ennerveld, Molenweg 1 in Wapenveld op grond van de Wet natuurbescherming. De aanvraag gaat over de oprichting van een nieuw vakantiepark met 77 vakantiehuisjes, een receptiegebouw en 125 parkeerplaatsen. Daarmee lijkt er eindelijk schot in de zaak te zitten nadat het AZC in 2005 is gesloten. Aanvankelijk zou er na de sluiting van het AZC een bungalowpark komen maar de invoering van de Natuurbeschermingswet gooide roet in het eten. Het gehele Ennerveld heeft een oppervlakte van 21,9 ha waarvan ongeveer 11 ha is gelegen buiten het Natura 2000-gebied. Binnen deze oppervlakte vindt het gros van de ontwikkelingen plaats op circa 1,8 ha. Binnen deze 1,8 ha wordt 4.460 m2 bebouwd en worden 125 parkeerplaatsen gerealiseerd. De huisjes, paden, parkeerplaatsen en verlichting worden zo natuurvriendelijk mogelijk in het landschap ingepast. Hierbij worden wel enkele bomen gekapt om de bebouwing en verharding te kunnen realiseren, enkele zichtlijnen te creëren en open plekken te maken zodat zonlicht op de bodem komt ten behoeve van mierennesten en heidevegetaties. Het overige deel van het Ennerveld wordt ingericht en beheerd als natuurgebied. Op het vakantiepark komen volgens de huidige verwachting 15.000 gasten per jaar. Dit is inclusief de mensen die gebruik maken van de faciliteiten maar niet overnachten (circa 2.500 mensen). Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum, 11 maart, in te zien. Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Afbeelding: Philip Vencken.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op Schaapskooi

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement