Schaapskooi

Vrijdag, 10 april 2020

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

Standpunt Ondernemersvereniging Epe

Standpunt Ondernemersvereniging Epe
Redactie: Redactie Schaapskooi

EPE- De Ondernemersvereniging Epe houdt als uitgangspunt dat de ondernemer de adviezen vanuit het RIVM, de brancheverenigingen en politiek moet wegen. “Voor ons is het onmogelijk een eensluidend advies te formuleren. In verband daarmee zullen ondernemers dan ook zelf een afweging moeten maken om open te gaan of niet en op welke tijden. Sommigen van u hebben ook geen keuze. Dat respecteren wij uiteraard! Maar voor degene die daar zelf een besluit in kunnen nemen; misschien is het juist wel goed de consument naar het centrum te laten komen zolang de mogelijkheden er zijn. De supermarkten blijven vooralsnog ook gewoon open. Een aantal zaken dat is besloten: De koopzondag op 29 maart gaat niet door.” Momenteel heeft de consument door de week genoeg ruimte de winkels te bezoeken. De algemene ledenvergadering gepland op woensdag 15 april wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum. “Voor de daaropvolgende evenementen, zoals de koopzondag d.d. 26 april en Moeders & Wielen, gepland op zaterdag 9 mei, bekijken we vooralsnog hoe de situatie zich ontwikkelt alvorens hierover een besluit te nemen. Waar mogelijk zullen wij zoeken naar mogelijkheden de pijn samen te dragen en adviseren wij u dit ook te doen. Hopelijk leidt het tot meer saamhorigheid en een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid”, aldus het bestuur.